Tin tức

Thông tin đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Tin đấu giá
01/08/2019

1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
  • Địa chỉ: 66 quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại: 0277 3852278          Fax: 0277 3851270
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất xét nghiệm; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu; nguyên liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; thu mua, trồng và chiết xuất dược liệu làm thuốc.
  • Vốn điều lệ: 347.274.650.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 120.544.670.000 đồng (tương ứng 34,71% vốn điều lệ)

2.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco.

3.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

119.600 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư phải
đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 12.054.467 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 12.054.467 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

12.054.467 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 31/07/2019 – 20/08/2019  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/08/2019  

Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

23/08/2019 - 29/08/2019

 tại VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00

30/08/2019

 tại HOSE

Tổ chức đấu giá

14h30

30/08/2019

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  31/08/2019 - 06/09/2019  

Hoàn trả tiền cọc

 

03/09/2019 - 09/09/2019 

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DMC <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190731_03 - THAY DOI DANG KY - Amend the registration.docx
20190731_01 - DON DANG KY THAM GIA.docx
20190731_02 - REGISTRATION FORM for foreign investors.docx
20190731_05 - CAP LAI PHIEU THAM DU - Reissuing Bidding Form.doc
20190731_04 - HUY DANG KY - Cancel the registration.docx
20190731_06A - UY QUYEN (TRONG NUOC).doc
20190731_06C - POA (for trading representative).doc
20190731_06B - POA apply (for foreign investors).doc
20190731_8. CBTT DANGKY MUA KL LON.docx
20190731_07 - PHIEU THAM DU DG - BIDDING FORM.doc
20190731_20190731 - DOMESCO - Announcement share auction DMC.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - BCTC nam 2017.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - BCTC nam 2018.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - Ban CBTT.PDF
20190731_20190731 - DOMESCO - BCTC QUY 2.2019.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - BCTC QUY I.2019.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - DANHSACH DAILY DAU GIA DMC.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - Giay DKKD.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - HUONG DAN NDT DMC.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - Giay xac nhan so huu CP.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - NQ 152 phuong an ban von Domesco.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - Investor's Guide DMC.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - QĐ 215 phe duyet PA.PDF
20190731_20190731 - DOMESCO - Mau don.docx
20190731_20190731 - DOMESCO - QUYCHE BAN DAUGIA DMC.PDF
20190731_20190731 - DOMESCO - TB BAN DAU GIA.pdf
20190731_20190731 - DOMESCO - DIEU LE CTY DOMESCO.pdf