Tin tức

Thông tin đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
15/03/2023

1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
  • Địa chỉ:  Tòa nhà LienVietPostBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng
  • Vốn điều lệ:  17.291.053.690.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 22.908 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 140.501.644 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 140.501.644 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

22.908 đồng/cổ phần

Bước giá

01 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

140.501.644 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

140.501.644 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

15/03/2023-14/04/2023

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

19/04/2023

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h

21/04/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

21/04/2023-27/04/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

24/04/2023-27/04/2023

VCSC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (1)..docx

2. Ban CBTT_.pdf

3. Dieu le_.pdf

4. BCTC kiem toan 2021_.pdf

5. BCTC quy 4.2022_.pdf

6. Giay chuyng nhan DKDN - LPB.pdf

7. QD so 15 cua HDTV VNPost.pdf

8. Van ban so 316 cua Van phong Chinh Phu.pdf

9. Van ban so 517 caa NHNNVN.pdf

10. VB 3145 cua Bo TTTT.pdf

11. VB so 4476 cua VPCP.pdf

12. Giay xac nhan so huu co phan LPB.pdf

Powered by Froala Editor