Tin tức

Thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 5 năm 2021

Tin VCSC
28/04/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 5.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ vào 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng (04,05/05/2021)
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng