Tin tức

Thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 4.2021

Tin VCSC
26/03/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 4.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ vào 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng