Tin tức

Thông báo về việc phát hành chứng chỉ Quỹ ra công chúng của quỹ VCAMFI

Tin chứng chỉ quỹ
07/06/2022

Thông báo về việc phát hành chứng chỉ Quỹ ra công chúng Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Bản Việt. Các tài liệu về đợt IPO có thể xem tại đây:

Powered by Froala Editor