Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Tháng 3/2021

Tin VCSC
26/02/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong tháng 3.2021 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ ngày từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. 
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng