Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 04/2020

Tin VCSC
29/09/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quí 04/2020 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/10/2020 đến ngày 15/10/2020
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng