Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 04/2018

Tin VCSC
28/09/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 04/2018 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/10/2018 đến 12/10/2018
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: danh mục tại đây

Trân trọng.