Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 04/2015

Tin VCSC
30/09/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 04/2015 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/10/2015 đến 14/10/2015
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm