Tin tức

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 03/2015

Tin VCSC
25/06/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 03/2015 như sau:

-Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/07/2015 đến 13/07/2015

-Danh mục mua chứng khoán lô lẻ : tài liệu đính kèm