Tin tức

Thông báo về việc được HSX chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm 21.06.2021

Tin chứng quyền
22/06/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về việđược HSX chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CPNJ2102, CMWG2102)

Thông báo

Trân trọng!