Tin tức

Thông báo thay đổi quy định giao dịch từ ngày 06.01.2023

Tin trái phiếu VCSC
27/12/2022

Thông báo thay đổi quy định giao dịch từ ngày 06.01.2023

1.Các thay đổi về qui định giao dịch:

-Thay đổi đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn đối với trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ 100 trái phiếu thành 1 trái phiếu .

-Bỏ lệnh ATC trong phiên khớp lệnh định kỳ đối với trái phiếu doanh nghiệp niêm yết.

2.Các thay đổi đối với Fix gateway

-Thay đổi đối với message thông tin chứng khoán (35=f ): Sở GDCK Hà Nội gửi bổ sung tag 109 là trường khối lượng chứng khoán niêm yết.

Công văn điều chỉnh quy định giao dịch: 29.12.2022 Dieu chinh thoi gian GD.pdf

Powered by Froala Editor