Tin tức

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong do Tổng công ty Viễn thông Mobifone sở hữu

Tin đấu giá
17/01/2018

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong do Tổng công ty Viễn thông Mobifone sở hữu.

Tài liệu đính kèm:
TB tam dung dau gia.pdf