Tin tức

Thông báo tạm dừng cuộc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sở hữu

Tin đấu giá
08/08/2018

Tài liệu đính kèm
Thông báo