Tin tức

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại CTCP Đôlômít Việt Nam

Tin đấu giá
08/08/2016

 Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần  Đôlômít Việt Nam do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 09/08/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (ngày 02/08/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại CTCP Đôlômít Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-PTGĐ.VCSC ngày 04/07/2016 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 09/08/2016.