Tin tức

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam

Tin đấu giá
19/01/2016

Thời gian tổ chức phiên chào bán: 14h ngày 18/01/2016

Địa điểm tổ chức phiên chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – CN Hà Nội

Tổng số cổ phần chào bán: 44.675.400 cổ phần

Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 17 nhà đầu tư

Trong đó: 12 cá nhân trong nước, 5 tổ chức tổ chức trong nước

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 17 nhà đầu tư

Tổng số cổ phần đăng ký: 49.727.700 cổ phần

Tổng số cổ phần được mua: 44.675.400 cổ phần

Tổng số cổ phần chưa bán: 0 cổ phần

Tổng số tiền thu được qua đợt chào bán: 626.802.600.000 đồng

Giá đặt mua cao nhất: 14.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 14.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua trúng cao nhất: 14.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua trúng thấp nhất: 14.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 14.030 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 17 nhà đầu tư

Trong đó: 12 cá nhân trong nước, 5 tổ chức trong nước

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 19/01/2016

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ 19/01/2016 đến 27/01/2016

Trân trọng thông báo./.