Tin tức

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp

Tin đấu giá
03/02/2015
 • Tên tổ chức có cổ phiếu bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 547.784 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
 • Hình thức: Bán đấu giá công khai cả lô
 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 04 NĐT, Trong đó:
  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 04 NĐT
 • Tổng số khối lượng đăng ký mua: 2.191.136 cổ phần.
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 phiếu.
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.191.136 cổ phần.
 • Giá đặt mua cao nhất: 13.700 đồng/cổ phần.
 • Giá đặt mua thấp nhất: 12.600 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công: 13.700 đồng/cổ phần.
 • Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 NĐT.
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 547.784 cổ phần.
 • Tổng giá trị cổ phần bán được theo mệnh giá: 5.477.840.000 đồng.
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 08h30’ngày 03/02/2015 đến 16h00’ ngày 14/02/2015.
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/02/2015 đến ngày 11/02/2015.

Trân trọng