Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai

Tin đấu giá
23/05/2017
 • Tên tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 • Địa chỉ: Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai
 • Ngành nghề kinh doanh: xây dựng và sửa chữa công trình đường bộ. 
 • Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần - Số cổ phần đưa ra đấu giá: 219.304 cổ phần  
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 219.304 cổ phần  
 • Hình thức đấu giá: đấu giá công khai cả lô.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/05/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội - Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội  
 • Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  • Thời gian: 16 giờ 00 ngày 20/06/2017
  • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội.  
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/06/2017 đến 16 giờ ngày 29/06/2017  
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2017 đến ngày 29/06/2017

Tài liệu đính kèm
01. Quy chế đấu giá
02. CBTT
03. BCTC 2014
04. BCTC 2015
05. BCTC 2016
06. Quy chế chào bán giá cạnh tranh