Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Vikor do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
05/01/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tôn Vikor

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; ...

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.080.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.080.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 25/01/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/01/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 01/02/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/02/2018 đến 16 giờ ngày 11/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 08/02/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Ton Vikor.doc
2. TonVikor_NghiQuyet.pdf
3. TonVikor_CBTT.pdf
4. TonVikor_BCTC2017.pdf
5. TonVikor_BCTC2016.pdf
6. TonVikor_BCTC2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc