Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

Tin đấu giá
13/12/2019

1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
 • Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch
 • Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.326.897 cổ phần 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 19.071 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 01 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.326.897 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 13/12/2019 - 31/12/2019

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 07/01/2019

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h30

 09/01/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 09/01/2020 - 16/01/2020

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 14/01/2020 - 15/01/2020 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
0.Quy che ban dau gia nuoc sach bac giang.doc
03. Giay DKDN_BGW.PDF
04. CV xac nhan so CP tu do chuyen nhuong_BGW.PDF
05. QD 1705_ Phe duyet PATV_BGW.pdf
1. Ban CBTT.PDF
10. BCTC KT 2018_BGW_compressed.pdf
11. BCTC ban nien 2019.PDF
12. BCTC Q3.2019.pdf
6.QD1232_PD danh muc DN co von NN thoai von GD 2017-2020.pdf