Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu

Tin đấu giá
27/07/2018

1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long • Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 25/07/2018 - 06/08/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 09/08/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 13h30 

 13/08/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 14/08/2018 - 20/08/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 15/08/2018 - 20/08/2018

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Dau tu va Du lich Dich vu Thang Long.doc
2. TL_CBTT.pdf
3. TL_HoSoPhapLy.pdf
4. TL_BCTC3T2018.pdf
5. TL_BCTC2017.pdf
Don dang ky dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc