Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
22/11/2019

1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
 • Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ắc quy
 • Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 32.800 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  3.440.452 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.440.452 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 32.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.440.452 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 25/11/2019 - 09/12/2019

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 12/12/2019

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 10h00

 16/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 16/12/2019 - 23/12/2019

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/12/2019 - 20/12/2019 

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tai lieu dinh kem
1. Quy che ban dau gia Ac quy tia sang.doc
2. CBTT Ac quy tia sang.pdf
3. 16-qd-tg phe duyet danh muc.pdf
4. QD phe duyet Phuong an.pdf
5. TSB_BDL_2018.PDF
6. TSB_DKKD.pdf
7. TSB_19Q2_BCTC_SX.pdf
8. TSB_18CN_BCTC_KT.PDF
9. TSB_17CN_BCTC_KT.PDF
Mau don tham du dau gia.doc