Tin tức

Thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

Tin đấu giá
06/04/2016

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

 • Địa chỉ : 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : (84-8) 62853922 Fax: (84-8) 62853933

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Quản lý nhà và văn phòng cho thuê; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kho bãi; dịch vụ vận tải; xây lắp và sửa chữa công trình; kinh doanh hóa chất

3. Vốn điều lệ công ty : 72.248.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng)

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận lần 2 cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

5. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6. Cổ phần chào bán

 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 1.010.000 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng mua tối đa: 1.010.000 cổ phần

7. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp Đơn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần và nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian : Bắt đầu ngày 06/04/2016 đến 16h00 ngày 20/04/2016
 • Địa điểm :
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Phòng giao dịch: Lầu 3, Tháp Tài nguyên – Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần:

 • Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại 02 địa chỉ sau:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Chi nhánh hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Phòng giao dịch: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM.
  • Thời hạn nộp trước 14h30 ngày 21/04/2016
 • Hoặc nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến “Phòng Ngân hàng Đầu tư - Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt - Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người nhận: Ông Nguyễn Huy Hoàng”, thời hạn VCSC nhận Phiếu trước 14h30 ngày 21/04/2016.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán

 • Thời gian : 15h00 ngày 21/04/2016
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 22/04/2016 đến 16h00 ngày 05/05/2016

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 22/04/2016 đến 16h00 ngày 28/04/2016

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
Quy chế bán thỏa thuận lần 2
Phụ lục quy chế chào bán thỏa thuận lần 2
Bản CTBTT chào báo thoản thuận lần 2