Tin tức

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

Tin chứng chỉ quỹ
07/10/2015

 1. Vốn điều lệ của Công ty: 16.000.000.000 đồng
- Vốn SCIC: 80.000.000 đồng (chiếm 0,5% vốn điều lệ). 
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh giày dép, túi xách, cặp táp các loại,…
2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty chào bán cạnh tranh: 816.000 cổ phần, giá khởi điểm: 12.400 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá sàn tại ngày giao dịch (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 8.000 cổ phần.
4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (8.000 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 07/10/2015 (ngày T-6) đến ngày 15/10/2015 (ngày T) với giá khởi điểm 173.000 đồng/cổ phần và giá sàn tại ngày giao dịch 16/10/2015 (ngày T+1) (ngày kí Hợp đồng chuyển nhượng) theo các điều kiện như sau:
4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) từ 09h00 ngày 07/10/2015 đến trước 16h00 ngày 15/10/2015.
4.2. Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ 8.000 cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:
Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
Số Tài khoản: 0011002550087 tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua 8.000 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (ghi rõ số lượng và tên cổ phần đăng ký mua).
4.3.Nhà đầu tư nộp Phiếu chào giá mua thỏa thuận từ 09h00 ngày 16/10/2015 đến 09h30 ngày 16/10/2015.
4.4.Thời gian, địa điểm tổ chức mở Phiếu chào giá mua thỏa thuận:
- Thời gian: 09h45 ngày 16/10/2015
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex-Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
4.5.Nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư:
- Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm và không thấp hơn giá sàn tại thời điểm giao dịch sẽ là nhà đầu tư trúng giá. 
- Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn và thỏa mãn điều kiện không thấp hơn giá sàn tại thời điểm giao dịch sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau và thỏa mãn điều kiện không thấp hơn giá sàn tại thời điểm giao dịch thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.
4.6.Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.
4.7.Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua thỏa thuận cam kết trong trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư phải báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định. SCIC có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần của SCIC thuộc đối tượng phải chào mua công khai theo quy định nêu trên nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
4.8.Việc chuyển nhượng cổ phần: 
- Trường hợp mức giá nằm trong biên độ: sẽ giao dịch thỏa thuận qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm nhất vào ngày 19/10/2015, tiền cọc sẽ được trả lại nhà đầu tư khi hoàn tất giao dịch. 
- Trường hợp nằm ngoài biên độ: nhà đầu tư nộp nốt số tiền còn thiếu (ngoài số tiền đặt cọc đã nộp) theo thông báo của SCIC. Sau khi nhận được đủ tiền mua cổ phần, SCIC sẽ có công văn gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đề nghị chuyển nhượng ngoài biên độ theo quy định. 
4.9.Các điều kiện khác theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn do VCSC ban hành ngày 12/8/2015. 
5.Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại CTCP Giày Sài Gòn liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex-Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: +84 8 3914 3588 - Fax: +84 8 3914 3209

Trân trọng./.

Nguồn: VCSC