Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên

Tin đấu giá
04/10/2017

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên

  • Địa chỉ: Số 63 Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3829534 / (0274) 3829535 Fax: (0274) 3824112

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội, vui chơi giải trí; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng; Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp; …

3. Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần.
Trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 115.934.000 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ
  • Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.067.400 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 107.768.600 cổ phần, chiếm 45,55% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán đấu giá công khai: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.600 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

11.830.000 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017

tại VCSC

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 27/10/2017

tại VCSC

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 31/10/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/11/2017 đến 10/11/2017

tại VCSC

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/11/2017 đến 07/11/2017

tại VCSC

Tài liệu đình kèm
20171002_20171002 - THALEXIM - 1165 QD-TTg PHE DUYET PA.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - MAUDON.docx
20171002_20171002 - THALEXIM - CV 4056 UBND PHE DUYET GIA KD.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - QD 1365 PHE DUYET GIA TRI DN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAO CAO KIEM TOAN NN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - GIAY DKKD.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM -BCTC R KT 2015.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - QUYCHE DG.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - TB BAN DAU GIA.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC NAM 2014.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2015.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BTCT R KT 2016.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2016.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG ANH.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG VIET.PDF
20171003_20171002 - THALEXIM - DU THAO DIEU LE.PDF
20171003_20171002 - THALEXIM - PHUONG AN CPH.PDF