Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

Tin đấu giá
08/06/2016

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

 • 152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại : +84 710.3835543 Fax: +84 710.3832060

2. Ngành nghề kinh doanh : Xay xát và sản xuất bột thô; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ thịt; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa…

3. Vốn điều lệ công ty : 110.000.000.000 đồng

4. Vốn của SCIC : 108.144.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 98,31%

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ.

6. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 11.900 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 10.814.450 cổ phần
 • Số lượng mua cả lô : 10.814.450 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian : Bắt đầu 9h00 đến 16h00, thứ 2 đến thứ 6, từ 13/06/2016 đến 01/07/2016
 • Địa điểm :
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM  
  • Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ - Địa chỉ: 152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 16h ngày 07/07/2016
 • Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ: trước 14h ngày 08/07/2016

10. Tổ chức đấu giá

 • Thời gian : 14h ngày 08/07/2016
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ - Địa chỉ: 152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 11/07/2016 đến trước 16h ngày 22/07/2016

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 11/07/2016 đến trước 16h ngày 20/07/2016

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
01. Mekonimex - Quy che to chuc dau gia
02. Mekonimex - Ban Cong bo thong tin (e-sign)
03. Mekonimex - QD 230 Ban CP cua TCT tai Cty
04. Mekonimex - Quyet dinh thanh lap ban to chuc dau gia
05. Mekonimex - Don dang ky tham gia dau gia
06. Mekonimex - Phieu de nghi huy tham gia dau gia
07. Mekonimex - Phieu de nghi cap lai Phieu tham du dau gia
08. Mekonimex - Giay Uy quyen
09. Mekonimex - Phieu tham du dau gia
Mekonimex - BCTC rieng da duoc kiem toan 2014
Mekonimex - BCTC tong hop da duoc kiem toan 2015
Mekonimex - Dieu le to chuc hoat dong 2010
Mekonimex - Du thao Dieu le to chuc hoat dong 2016