Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sở hữu

Tin đấu giá
30/11/2017

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV

  • Địa chỉ: Số 118 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: 0258. 3526 790Fax: 0258. 3524 221

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

  • Địa chỉ: Khu Bình Tân, P. Vĩnh Xuyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Điện thoại: 0258. 3730 330Fax: 0258. 3882 926

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dung và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngày dệt may; Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngày dệt may; Xuất nhập khẩu trực tiếp: vải, sợi các loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, các loại hàng hóa khác…

4. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng tương đương 5.600.000 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.933.300 cổ phần, chiếm 88,09% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.00 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

4.933.300 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 01/12/2017 đến 16h00 ngày 19/12/2017

tại VCSC

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 25/12/2017

tại VCSC

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 27/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 28/12/2017 đến 06/01/2018

tại VCSC

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28/12/2017 đến 04/01/2018

tại VCSC

Tài liệu đính kèm:
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - MAUDON.docx
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - NQ 02 giam VDL.PDF
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - NQ 04A cua KHATOCO.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - Phuluc03 QD 51.doc
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - BCTC Q1.2017.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN- Chung nhan so huu CP.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - Ban CBTT.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - BC thoai von.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - Giay DKKD.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - BCTC nam 2016.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - BCTC nam 2015.PDF
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - BCTC quy III.2017.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - TB BAN DAU GIA.pdf
20171129_20171129 - CT DET TAN TIEN - Dieu le Det Tan Tien.pdf