Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ

Tin đấu giá
01/08/2017

1.Tổ chức chủ sở hữu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV (CNS)

  • Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP HCM

2. Tổ chức phát hành: CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH

  • Địa chỉ: 43D/10 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 39972888 Fax: (028) 39977387

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành thuốc lá; kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước; sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, giấy nhãn, thùng hộp, văn phòng phẩm và các thiết bị ngành in…

4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành do Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV sở hữu được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11.017 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 1 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

1.450.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 01/08/2017 đến 16h00 ngày 17/08/2017

tại VCSC

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 23/08/2017

tại VCSC

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 25/08/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 26/08/2017 đến 01/09/2017

tại VCSC

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 28/08/2017 đến 01/09/2017

tại VCSC

 Tài liệu đính kèm:
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - BCTC Q1.2017.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - BCTC 2016.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - GIAYCN SOHUU.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - GIAYDANGKY KD.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - NQ THOAIVON.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - Phuluc03 QD 51.doc
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - TB BAN DG.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - dieu le cty.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - MAUDON.docx
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - BC THOAIVON.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - BCTC 2015.pdf
20170728_20170728 - CTY DTTM BENTHANH - BAN CBTT.pdf