Tin tức

Đấu giá IPO là gì? Quy trình đấu giá khi thực hiện IPO

Thông tin chứng khoán
21/12/2022

IPO là gì?

IPO (Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty sau khi IPO sẽ được gọi là một công ty đại chúng.

Bên cạnh chức năng huy động vốn, IPO còn cung cấp thanh khoản cho những cổ đông sáng lập, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các giao dịch sáp nhập và mua lại (M&A), tăng tính minh bạch thông qua các hoạt động công bố thông tin.

Đồng thời, hoạt động này còn khẳng định nguồn lực và vị thế của doanh nghiệp trước công chúng, giúp đẩy mạnh trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu.

Mặt khác, IPO cũng làm phân tán quyền sở hữu và có thể làm mất quyền kiểm soát công ty của các cổ đông sáng lập. Quy trình để tiến hành IPO cũng tốn kém và mất thời gian, đặc biệt là đối với các công ty lớn, chi phí phát hành thường cao.

Quy trình tham gia đấu giá IPO cho nhà đầu tư

Doanh nghiệp hiện nay có khá nhiều cách để chào bán IPO đến với thị trường. Chúng bao gồm: IPO thông qua phương tiện đại chúng, đấu giá kiểu Hà Lan, bảo lãnh cam kết, doanh nghiệp tự phát hành,… Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cũng có rất nhiều cách mua cổ phiếu IPO. Tuy nhiên, cách được hai bên phát hành và mua quan tâm nhất là đấu giá thông qua công ty chứng khoán.

Form mẫu đăng ký thông tin mua cổ phiếu IPO:

Các bước tham gia đấu giá

Bước 1: Lập và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá

Đối với cá nhân: Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần( mẫu minh họa)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền cọc
 • CMT/ Hộ chiếu
 • Giấy ủy quyền( nếu có)
 • CMT/ Hộ chiếu người ủy quyền ( nếu có)

Đối với tổ chức: Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần( mẫu minh họa)
 • Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh
 • CMT/ Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
 • Giấy ủy quyền( nếu có)
 • CMT/ Hộ chiếu người ủy quyền ( nếu có)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền cọc

Bước 2: Đặt cọc

 • Nhà đầu tư nộp tiền cọc cho công ty chứng khoán.
  • Tiền đặt cọc = Số lượng cổ phần đăng ký * Giá khởi điểm *10%
 • Có 2 hình thức nộp tiền cọc để nhà đầu tư lựa chọn: Chuyển khoản/ Nộp tiền mặt trực tiếp

Bước 3: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá :

 • Nhà đầu tư được cấp duy nhất 1 phiếu tham dự đấu giá
 • Nhà đầu tư điền thông tin theo biểu mẫu( điền khối lượng, mức giá đấu và ký tên, đóng dấu( nếu có) vào phiếu tham dự đấu giá
 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định tại nơi nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

Bước 4: Đấu giá

Đấu giá IPO là gì? Quy trình tham gia đấu giá IPO cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần tại địa điểm và thời gian đấu giá theo quy định tại Quy chế đấu giá. Xem lại Quy trình thực hiện đấu giá IPO cho nhà đầu tư

Bước 5: Nhà đầu tư tham gia đấu giá nhận thông báo kết quả, thanh toán trúng đấu giá và nhận lại tiền cọc

 • Công ty chứng khoán thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo thông báo kết quả đấu giá nhận được từ Sở giao dịch
 • Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn quy định ở thông báo kết quả đấu giá
  • Cách thức: Nộp tiền mặt/ chuyển khoản
  • Nội dung: Nộp tiền đấu giá < số lượng>
 • Nhà đầu tư có phiếu tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng giá được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần
 • Hình thức nhận lại tiền cọc: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản đã đăng ký trên Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần

Lưu ý

Nhà đầu tư sẽ không nhận lại tiền cọc trong các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, cụ thể:

 • Không nộp phiếu tham dự đấu giá
 • Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định của Quy chế đấu giá hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua
 • Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc 1 phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua
 • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm
 • Không ghi giá và/ hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá
 • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt

Xem thêm:

 

Powered by Froala Editor