Tin tức

Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền mã VNM/VCSC/M/Au/T/A2

Tin chứng quyền
12/07/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về việc điều chỉnh chứng quyền mã VNM/VCSC/M/Au/T/A2

Thông báo

Trân trọng!