Tin tức

Báo cáo kết quả phát hành chứng quyền KDH-MBB-MSN-MWG-PNJ-VHM

Tin chứng quyền
11/08/2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về kết quả phát hành chứng quyền KDH-MBB-MSN-MWG-PNJ-VHM

Báo cáo

VCI_Baocao_ketqua_KDH-MBB-MSN-MWG-PNJ-VHM.pdf

Trân trọng!