Tin tức

6 chỉ số tài chính trong chứng khoán dùng để đánh giá cổ phiếu

Thông tin chứng khoán
03/02/2023

Nhiều chỉ số và tính toán được sử dụng để đánh giá giá trị và tiềm năng tăng trưởng của một cổ phiếu. Dưới đây là một số chỉ số tài chính thông thường được các nhà đầu tư sử dụng.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được tính bằng cách chia thu nhập ròng mà công ty kiếm được trong một kỳ báo cáo (quý hoặc năm) với tổng số cổ phiếu hiện đang được lưu hành của công ty trong cùng kỳ.

Ví dụ: Nếu lợi nhuận của một công ty là 200 triệu đồng và có 10 triệu cổ phiếu, thì EPS là 20 đồng.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là một trong những số liệu quan trọng nhất được sử dụng khi xác định khả năng sinh lời của một công ty trên cơ sở tuyệt đối, cũng như đánh giá về sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.

EPS có thể cho bạn biết các công ty trong cùng ngành hoạt động hiệu quả như thế nào. Các công ty cho thấy thu nhập ổn định, nhất quán tăng trưởng năm này qua năm khác thường sẽ vượt trội so với các công ty có thu nhập không ổn định theo thời gian.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E)

Chỉ số này đo lường mối quan hệ giữa thu nhập của một công ty và giá cổ phiếu. P/E được tính bằng cách chia giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu của một công ty cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty.

Công thức tính chỉ số P/E:

Giá thị trường của cổ phiếu

P/E = -------------------------------------

Thu nhập trên một cổ phiếu

Ví dụ:  Cổ phiếu của một công ty hiện đang bán với giá 50.000/ cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đó là 5.000 đồng. Điều đó có nghĩa tỷ lệ P/E là 10

P/E là một chỉ số được các nhà đầu tư sử dụng rất phổ biến trong phân tích tài chính. Tất nhiên tỷ lệ này cũng có những hạn chế nhất định nhưng nó có ưu điểm là dễ tính và dễ hiểu. Cho bạn biết thị trường sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đồng lợi nhuận của một công ty

Tỷ lệ P/E giúp bạn xác định xem một cổ phiếu được định giá quá cao hay bị định giá thấp. P/E của một công ty cũng có thể được so sánh với các cổ phiếu khác trong cùng ngành hoặc với thị trường rộng lớn hơn, chẳng hạn như so với P/E của VNINDEX.

Một số nhà đầu tư coi một công ty có P/E cao là được định giá quá cao. Nhưng đôi khi điều này còn thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu đó sẽ cao hơn trong tương lai. Vậy khi nào sử dụng tỷ lệ P/E?

Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B)

P/B là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản - tài sản vô hình - tổng nợ phải trả) ÷ số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thông thường, P/B càng thấp thì càng tốt. Đó là bởi vì bạn đang trả giá ít hơn nhiều so với giá trị sổ sách . Với doanh nghiệp có chỉ số P/B ở mức cao, điều này có thể do thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai rất tốt. Vì thế các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho giá trị sổ sách doanh nghiệp.

Như với hầu hết các tỷ lệ, tỷ lệ P/B thay đổi theo ngành. Bạn nên so sánh và đánh giá tỷ lệ P/B của các công ty cùng ngành với nhau, nếu không kết quả so sánh có thể bị sai lệch.

Tỷ lệ P/B có thể không hữu dụng khi định giá cổ phiếu của một công ty có tỷ lệ tài sản hữu hình lớn trên bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như các công ty dịch vụ và công ty phát triển phần mềm.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Một trong những tỷ lệ quan trọng nhất cần hiểu là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hoặc lợi nhuận mà một công ty tạo ra trên vốn của các cổ đông. ROE là thước đo mức độ hiệu quả của một công ty trong việc biến tiền của các cổ đông thành nhiều tiền hơn. Nếu bạn có hai công ty, mỗi công ty kiếm được 1 triệu đồng trong năm nay, nhưng một công ty đã đầu tư 10 triệu đồng để tạo ra khoản thu nhập đó trong khi công ty kia chỉ cần 5 triệu đồng, thì rõ ràng là công ty thứ hai đã kinh doanh tốt hơn trong năm đó.

ROE = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Vốn cổ phần thường

Tỷ lệ ROE cao chứng tỏ ban điều hành công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, cho nên chỉ số này thường là một tiêu chí quan trọng để xem xét cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của một doanh nghiệp

Lợi tức trên vốn chủ sở hữu của công ty càng cao thì hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty đó càng tốt. Nhưng những lợi nhuận cao này có xu hướng thu hút các công ty khác cũng muốn kiếm được lợi nhuận cao, có khả năng dẫn đến cạnh tranh gia tăng. Cạnh tranh nhiều hơn hầu như luôn là điều tiêu cực đối với một doanh nghiệp và có thể đẩy lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao một thời xuống mức bình thường hơn.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA)

ROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản, là chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản

Quản lý doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà đầu tư có thể sử dụng ROA để xác định mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.

ROA tăng theo thời gian cho thấy công ty đang làm tốt việc tăng lợi nhuận với mỗi đồng đầu tư mà công ty bỏ ra. ROA giảm cho thấy công ty có thể đã đầu tư quá mức vào các tài sản không tạo ra tăng trưởng doanh thu, một dấu hiệu cho thấy công ty có thể gặp rắc rối. ROA cũng có thể được sử dụng để so sánh giữa các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc ngành.

Cả ROA và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đều đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng các nguồn lực của mình. Nhưng một trong những điểm khác biệt chính giữa hai bên là cách mỗi bên xử lý nợ của công ty. ROA ảnh hưởng đến mức độ đòn bẩy của một công ty hoặc số nợ mà công ty mang theo. ROE chỉ đo lường lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty, loại bỏ các khoản nợ phải trả của công ty.

Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)

D/E (Debt to Equity ratio) là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, được sử dụng để đánh giá đòn bẩy tài chính của công ty và được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả của công ty cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

D/E= Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ D/E là một thước đo quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) so sánh tổng nợ phải trả của công ty với vốn chủ sở hữu của cổ đông và có thể được sử dụng để đánh giá mức độ phụ thuộc của công ty vào nợ, hay công ty đang hoạt động kinh doanh bằng nợ chứ không phải bằng nguồn lực của chính mình.

Tỷ lệ D/E khác nhau tùy theo ngành và được sử dụng để so sánh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc để đo lường sự thay đổi mức độ phụ thuộc vào nợ của công ty theo thời gian.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) “tốt” sẽ phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp và ngành. Nói chung, tỷ lệ D/E dưới 1 sẽ được coi là tương đối an toàn, trong khi các chỉ số từ 2 trở lên có thể được coi là rủi ro, gây ra chi phí trả lãi vay cao và thường không thể hoãn lại, có thể làm giảm hoặc phá hủy giá trị vốn chủ sở hữu trong trường hợp vỡ nợ. Các công ty trong một số ngành, chẳng hạn như Bất động sản, xây dựng và ngân hàng, thường có tỷ lệ D/E tương đối cao.

Trong khi chỉ số D/E đặc biệt thấp có thể là tiêu cực, cho thấy rằng công ty không tận dụng được lợi thế và nguồn vốn vay để mở rộng kinh doanh.

Theo dõi thêm:

- Các chỉ số cơ bản trong chứng khoán

- Các tiêu chí để chọn đúng cổ phiếu và những lưu ý

Công thức đầu tư chứng khoán

Liệu rằng có một công thức đầu tư chứng khoán dành chung cho tất cả mọi người?

Các chỉ số tài chính trên có thể giúp bạn đánh giá giá trị của một cổ phiếu và tiềm năng tăng trưởng của nó, hỗ trợ bạn hiểu về một doanh nghiệp. Nhưng chúng ta phải luôn xem xét một cách tổng thể các chỉ số và toàn báo cáo tài chính thay vì chỉ tập trung vào một hoặc hai chỉ số.

Có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mà không thể dễ dàng đo lường được. Phân tích cổ phiếu sử dụng các chỉ số tài chính chỉ là một bước trong quá trình đầu tư vào cổ phiếu của công ty. Hy vọng bài viết này của VCSC sẽ giúp bạn nghiên cứu các chỉ số tài chính một cách kỹ lưỡng và chi tiết, đảm bảo rằng khi bạn đọc và thực sự hiểu được những gì chỉ số đang thể hiện về một doanh nghiệp.

 

Powered by Froala Editor