Tin Đấu Giá

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty Phát điện 3

12-01-2018

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

09-01-2018

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tại CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

05-01-2018