Tin Đấu Giá

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần CTCP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

17-01-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

08-01-2017

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của TCT Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam

28-12-2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

19-12-2016

Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam(Vinamilk) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) nắm giữ

12-12-2016