Tin Thị Trường

XMC: Thông qua góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện góp vốn tại Công ty cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc

14-05-2021

XMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện góp vốn tại Công ty cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc

HNX