Tin Thị Trường

VTB: Nghị quyết HĐQT số 55 ngày 16/10/2020

16-10-2020

VTB: Nghị quyết HĐQT số 55 ngày 16/10/2020

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Nghị quyết HĐQT số 55 ngày 16/10/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54515_-HD-9-thang-2020.pdf

HOSE