Tin Thị Trường

VPB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021

VPB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55143_u-hop-DHDCD-2021.pdf

HOSE