Tin Thị Trường

TN1: Đính chính một số nội dung trong Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 08/01/2021

13-01-2021

TN1: Đính chính một số nội dung trong Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 08/01/2021

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thông báo đính chính một số nội dung trong Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 08/01/2021 như sau


Tài liệu đính kèm
 54546_nh-NQ-HDQT-so-02.pdf

HOSE