Tin VCSC

Thông báo về việc mua chứng khoán lô lẻ Quý 03/2018

02-07-2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 03/2018 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 02/07/2018 đến 13/07/2018
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: danh mục tại đây

Trân trọng.