Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Nguyễn Phan Minh Khôi ngày 24.05.2019

25-05-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xem tài liệu đính kèm