Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018

26-04-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo