Tin Đấu Giá

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sở hữu

05-03-2018

1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
 • Địa chỉ: Khu Bình Tân, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: (0258) 3730 330 Fax: (0258) 3882 926
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may; Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may
 • Vốn điều lệ: 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng tương đương 5.600.000 cổ phần.
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.933.300 cổ phần, chiếm 88,09% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10,100 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4,933,300 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 28/02/2018 - 19/03/2018

 tại VCSC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 23/03/2018

 tại VCSC

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 27/03/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 28/03/2018 - 06/04/2018

 tại VCSC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 28/03/2018 - 03/04/2018

 tại VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Tài liệu đính kèm:
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - MAUDON.docx
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - Ban CBTT.PDF
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - BCTC nam 2015..PDF
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - BC thoai von.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - BCTC nam 2016.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - BCTC Q1.2017.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - BCTC quy III.2017.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - CV UBCK NN.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - Dieu le Det Tan Tien.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - Giay CN SH CP_lan 02.PDF
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - Giay DKKD.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - Phuluc03 QD 51.doc
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - NQ 02 giam VDL.PDF
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180226_20180226 - CT DET TAN TIEN - TB BAN DAU GIA.pdf