Tin Thị Trường

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

23-02-2021

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lệ Hằng

Nguyễn Thị Lệ Hằng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 55220_N20THI20LE20HANG.pdf

HOSE