Tin Thị Trường

TAC: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQ số 80 ngày 08/07/2019

11-07-2019

TAC: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQ số 80 ngày 08/07/2019

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo đính chính nội dung Nghị quyết HĐQ số 80 ngày 08/07/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190711_20190711--TAC--CBTT-dieu-chinh-noi-dung-NQ-HDQT-ve-ngay-DKCC.pdf

HOSE