Tin Thị Trường

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Hà

12-06-2019

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--SHI--TBGDCP-CDNB--LE-HOANG-HA.pdf

HOSE