Tin Thị Trường

SAM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thành lập CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên

13-01-2021

SAM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thành lập CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên

 Công ty Cổ phần SAM Holdings công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thành lập CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên như sau


Tài liệu đính kèm
 54454_n-Nam-Tay-Nguyen.pdf

HOSE