Tin Thị Trường

PLP: Thông báo về việc hoàn thành mua lại cổ phần của CTCP Xây dựng Hạ Long

12-07-2019

PLP: Thông báo về việc hoàn thành mua lại cổ phần của CTCP Xây dựng Hạ Long

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông báo về việc hoàn thành mua lại cổ phần của CTCP Xây dựng Hạ Long như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190712_20190712--PLP--Hoan-thanh-mua-co-phan-CTCP-Xay-dung-Ha-Long.pdf

HOSE