Tin Thị Trường

PAC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

11-02-2019

PAC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190211_20190211--PAC--Cong-bo-thong-tin-ngay-dkcc-to-chuc-DHCD-2019.pdf

HOSE