Tin Thị Trường

NKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thời

20-11-2020

NKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thời

Võ Thời thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:


Tài liệu đính kèm
 52016_O-GDCP-NNBVOTHOI.pdf

HOSE