Nghị Quyết HDQT về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2019

15-01-2019

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm