Tin Thị Trường

LCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thương

16-09-2020

LCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thương

Nguyễn Thị Thương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:


Tài liệu đính kèm
 53636_guyen-Thi-Thuong.pdf

HOSE